Görme Engelliler

   

Kamu Başdenetçisi Sayın Şeref Malkoç 27 Mart 2017 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’e nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.