Görme Engelliler

  

Yargı mensupları, idari işlemi tesis eden idarelerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve savunma temsilcilerinin bir araya gelmesi ile uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak, vergi yargısı açısından yargılama sürecine ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla Başkanlığımız, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ile Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB ve PTT yetkililerinin katılımı ile planlanan “Vergi Uyuşmazlıklarını Değerlendirme Çalıştayı” 1-3 Mart 2013 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilmiştir.