Görme Engelliler

   

Türkiye Adalet Akademisinin resmi davetlisi olarak ülkemize ziyarette bulunan Kuveyt Devleti Yargı Enstitüsü Başkanı, Temyiz Mahkemesi Başkan Vekili ve Daire Başkanı ve Akademi Başkanı Sayın Adel Abdullah AL-EISA ile beraberindeki heyet 7 Şubat 2017 tarihinde Başkanlığımız tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede ikili konular ele alınmış, konuk heyet Danıştay’ın yapısı ve işleyişi hakkında kısa bir sunum yapılarak bilgilendirilmiştir. Karşılıklı hediye takdimi ve Kurumumuzun gezilmesinin ardından ziyaret sona ermiştir.