Görme Engelliler

   

Başkanlığımız ve Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yapılan işbirliği kapsamında 03 Şubat 2017 Cuma günü 10:00-12:00 saatleri arasında konferans salonunda Prof. Dr. Üstün Dökmen tarafından "Yaşama ve Çalışma Sevinci" başlıklı bir konferans verilmiştir. Sayın Dökmen konferans sonrasında Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR tarafından makamında kabul edilmiştir.