Görme Engelliler

   

Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü ARSLAN, Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT, Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Ömer ÇELİK 31 Ocak 2017 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’e nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.