Görme Engelliler

   

Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet Baş 23 Ocak 2017 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’e nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.