Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

1) AÇIKLAMA;

Danıştay’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca şoför olarak istihdam edilmek üzere internet üzerinden başvuru yapan adaylar için yapılan uygulama sınavında başarılı olan adaylara yönelik olarak 11/01/2017 tarihinde yapılan sözlü sınavı sonucunda; Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle oluşturulan Nihai Başarı listesine göre göreve başlatılmaya hak kazanan adayların, 18/01/2017 Çarşamba gününe kadar Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen ve aşağıda istenilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya atama onayının tebliğini müteakip yasal süreler içerisinde görevine başlamayan asil adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylar çağrılacaktır.

2) GÖREVE BAŞLATILMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

  • 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş),
  • Erkek adaylar için askerlik durum beyannamesi,
  • Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv beyannamesi,
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği, (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi Kurumumuzca “aslı gibidir” şeklinde onaylanabilecektir.)
  • Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi.

Nihai Başarı Listesi için tıklayınız.