Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

Danıştay’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Mühendis olarak istihdam edilmek üzere www.danistay.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapan adaylar için yapılan uygulama sınavında başarılı olan adaylara yönelik olarak 05/01/2017 tarihinde yapılan sözlü sınavı sonucunda; Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle oluşturulan Nihai Başarı listesine göre sonuçlar belirlenmiştir.

Sonuçlar için tıklayınız.