Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

Danıştayda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Şoför olarak görev yapmak üzere başvuru yapan ve bu başvuruları kabul edilen adaylara yönelik 09-10/01/2017 tarihlerinde yapılan uygulama (direksiyon) sınavında Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Uygulama Sınavı başlıklı 11’inci maddesinin 4’üncü bendi uyarınca en az 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanların sözlü sınavı 11/01/2017 Çarşamba günü saat 09:30’dan başlanarak Danıştay Başkanlığı (Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 Eskişehir Yolu 10.Km) adresinde yapılacaktır. 

Sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken nüfus cüzdanı asıllarını ve sürücü belgesi asıllarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınavı, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 12’nci maddesi uyarınca yapılacak olup, nihai başarı listesi ise; sözlü sınavında başarılı olanların, mezkûr Yönetmeliğin “Değerlendirme” başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Uygulama (direksiyon) sınavı sonucuna erişmek için tıklayınız.