Görme Engelliler

  

Moritanya Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Sayın Mohamed Lemine Sidi Baba ve beraberindeki heyet 22 Nisan 2014 tarihinde Danıştay Başkanlığımıza resmi çalışma ziyaretine bulunmuşlardır. 

Türkiye Adalet Akademisi’nin davetlisi olarak ülkemize gelen heyete Türk idari yargı sistemi hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca ziyaret kapsamında iki ülke hukuk sistemleri konusunda görüş alış verişinde bulunulmuş ve anılan heyete Danıştay binası tanıtılmıştır.