Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

Danıştayda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Şoför olarak istihdam edilmek üzere www.basvuru.danistay.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yaptıkları tespit edilen adaylardan, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi uyarınca merkezi sınavda (KPSS) alınan puan esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının on katı olan ilk 80 adayın 04/01/2017 tarihi saat 15:00’a kadar sürücü belgelerinin fotokopileri ile iletişim bilgilerini Danıştay Personel ve Eğitim Müdürlüğüne mail (personel@danistay.gov.tr) ya da faks (0312 293 24 22) yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saate kadar sürücü belgelerinin fotokopilerini mail ya da faks yoluyla ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak olup, ilanda belirtilen sürücü belgesine sahip olan ilk 80 aday belirlenerek hangi grupta uygulama (direksiyon) sınavına alınacağı nihai başvuru sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

Uygulama (direksiyon) sınavlarına alınacaklar listesi başvuru şartlarını taşıyan ilk 80 kişiden en yüksek puan 92,89835, en düşük puan 83,91998 olarak teşekkül etmiştir. 

Uygulama (direksiyon) sınavları; ilk 40 kişilik grup 09/01/2017 tarihinde saat 09:30’dan başlanarak, ikinci 40 kişilik grup 10/01/2017 tarihinde saat 09:30’dan başlanarak Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Yenikent-Sincan/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Sınav günlerinde uygulama sınavı yerine ulaşım Danıştayca da sağlanabilecek olup, adayların sınav yerine zamanında ulaştırılabilmeleri için sınav günü en geç saat 08:30’da Danıştay hizmet binası önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Uygulama (direksiyon) sınavında başarılı olan adaylar 11/01/2017 tarihinde saat 09.30’dan başlanarak Danıştay Hizmet Binasında sözlü sınava alınacaklardır.

*Adayların uygulama sınavına gelirken nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile sürücü belgelerinin aslı ve fotokopilerini, sözlü sınavına gelirken başvuru formlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Başvuru sonuçları için tıklayınız.