Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

Mühendis Sözlü Sınav Detayları:

Danıştay’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Mühendis olarak istihdam edilmek üzere www.danistay.gov.tr adresinden başvuran adaylardan; 19/11/2016 tarihinde yapılan uygulama sınavında başarılı olanların  sözlü sınavları 05/01/2017 tarihinde saat 15:00’de, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi uyarınca uygulama sınavında başarılı olan adaylar çağrılmak suretiyle Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. km.) Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, mezkûr Yönetmeliğin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Adayların sözlü sınava gelirken aşağıda yazılı belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

  1. Başvuru Formu (Başvuru sistemi üzerinden alınacaktır),
  2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
  3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi,

Uygulama sınav sonuçları aday.ankara.edu.tr ilan edilmiştir.

Başvuru sistemine giriş yapmak için tıklayınız.