Görme Engelliler

  

Sırbistan Adalet ve Kamu Yönetimi Bakanı Sayın Nikola SELAKOVİC, Sırbistan Büyükelçisi Sayın Dusan SPASOJEVİC, Ateşe Sayın Dragana BLAGOJEVİC, Adalet ve Kamu Yönetimi Bakanı Protokol Başkanı Marjan NİKOLİC; Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Levent KURT ve Tetkik Hâkimi Sayın Selnur ÇAKMAK 6 Mart 2013 tarihinde Danıştay Başkanlığına resmi çalışma ziyaretinde bulunmuş ve bu kapsamda Danıştay Başkanı Sayın Hüseyin KARAKULLUKCU tarafından kabul edilmiştir. Ziyarette Türk idari yargı sistemi hakkında bilgi verilmiş ve iki ülke arasındaki yargısal işbirliği hususları görüşülmüştür.