Görme Engelliler

   

Türkiye Adalet Akademisinin resmi davetlisi olarak ülkemize ziyarette bulunan Bosna-Hersek Federasyonu Hakim ve Savcılık Eğitim Merkezi Başkanı Sayın Arben MURTEZİĆ ile beraberindeki heyet 16 Mart 2016 tarihinde Başkanlığımız tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede ikili konular ele alınmış, konuk heyet Danıştay’ın yapısı ve işleyişi hakkında kısa bir sunum yapılarak bilgilendirilmiştir. Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret sona ermiştir.