Görme Engelliler

  

Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile işbirliği içerisinde yürütülen “Yüksek Yargı Organlarının Avrupa Standartları Bakımından Rolünün Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında; 7 Mart 2013 tarihinde Danıştay Başkanlığının ev sahipliğinde “Kentsel Dönüşüm ve Çevre” konulu bir konferans düzenlenmiştir. 700 Kişinin katılımıyla gerçekleştirilen konferansta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad GÜRGEN, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK, Danıştay Tetkik Hakimi Mehmet Sıtkı ÇELİK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir TOPBAŞ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih GÖKÇEK, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU, Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aykut TOROS, Fransa İstinaf Mahkemesi Onursal Başkanı Roger RİBAULT, İspanya İdari Hukuku Öğretim Üyesi Maria Rosario Alonso Ibanez ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Necati UYAR Kentsel Dönüşüm ve Çevre ile ilgili değişik konularda sunum yapmışlardır. İki oturum şeklinde düzenlenen konferansta, Danıştay 14. Daire Başkanı Levent ARTUK ve Danıştay Altıncı Daire Başkanı Habibe ÜNAL oturum başkanlıklarını üstlenmişlerdir.