Görme Engelliler

   

Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR tarafından idari yargıda istinaf kanun yolunun yürürlüğe girmesiyle 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçen Ankara Bölge İdare Mahkemesi ziyaret edilmiş olup ziyaret kapsamında Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Esat Toklu’nun makamında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkan ve Üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirilerek, istinaf kanun yoluna ilişkin mevcut veya karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin bilgi alınmış, içtihat birliğinin sağlanabilmesi açısından geliştirilebilecek mekanizmalar ve işbirliği olanakları görüşülmüştür. Sayın Başkanımız Zerrin Güngör’ün Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanları ve Üyelerine hitaben gerçekleştirdiği konuşmanın ardından ziyaret sonlandırılmıştır.