Görme Engelliler

   

Türk Yargıtayı ve UNDP Türkiye Ofisi’nin ortak projesi "Yargıtay Başkanlığı’nın Kurumsal Yönetim Sisteminin Uluslararası Standartlar Doğrultusunda Desteklenmesi" kapsamında Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’ün de katılımı ile gerçekleştirilen Zirve’de, Balkan ülkelerinin Yüksek Mahkemeleri arasında, çok yönlü bir kavram olan yargıda şeffaflığın vazgeçilmez öğeleri konusunda ulusal ve uluslararası bilgi birikiminin, deneyimlerin, en iyi uygulamaların ve alınan derslerin sunulması, paylaşılması ve belgelenmesi amaçlanmıştır. Açış konuşmaları ile başlayan Zirve’de Kasım 2013’te gerçekleştirilen Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesinde Asya-Pasifik Bölgesinden 13 Yüksek Mahkeme Başkanı ve uluslararası toplumun temsilcileri tarafından benimsenen "Yargıda Şeffaflığa ilişkin İstanbul Bildirgesi"nin sunumu yapılmış, 5 oturum halinde gerçekleştirilen toplantıların ilk dört oturumunda İstanbul Bildirgesi’nde yer alan  “adalete erişim”, “adaletin sağlanması”, “toplum katılımı”, “yargı etiği” ilkeleri tartışılmış, son oturum da ise İstanbul Bildirgesi tartışılmış ve değerlendirilmiştir. 3 Haziran 2016 tarihinde Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu’nda Mutabakat Zaptı imzalanmış, “Yargıda Şeffaflık İstanbul İlkeleri” okunmuş ve tanınmıştır.