Görme Engelliler

   

Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Birliği, 1983 yılında, Yüksek İdari Yargı mercileri arasındaki işbirliğini geliştirmek ve bu suretle hukukun üstünlüğünü güçlendirmek için kurulmuş, beş kıtada 67’si asıl 10’u gözlemci, 23’ü ise davetli statüsünde olmak üzere toplam 100 üyesi bulunan uluslararası bir kuruluştur.

Birliğin 12. Kongresi ve Genel Kurulu 2 Mayıs akşamı kongrenin düzenlendiği İstanbul Tarabya Otel’de verilen resepsiyon ile başlamıştır.

Kongre programına Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Birliğine üye 32 ülkenin temsilcileri yanında, Birliğin üyesi olmamakla birlikte, Türkiye ile tarihi ve kültürel bağları olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kosova, Makedonya ve Kazakistan delegasyonları da katılmış bunun yanında Avrupa Konseyi İdare Mahkemesi’nden de bir temsilci kongreye iştirak etmiştir. 

3 Mayıs tarihinde; bu temsilciler, Yüksek Mahkemelerimizin Saygıdeğer Başkanları, Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, HSYK Başkanvekili ve üyeleri ile Danıştay Meslek Mensuplarının da katılımlarıyla gerçekleştirilen kongrenin resmi açılışında, açış konuşmaları Birlik (IASAJ) ve Fransız Danıştayı Genel Sekreteri Sayın Catherine Bergeal ve Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR tarafından yapılmıştır.

Aynı gün öğleden sonra, birliğin üç yılda bir yapılan ve hukuki bir konunun tartışıldığı kongresinin, bu yılki teması olan ; “İdari Konularda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları” konusunda daha önce üye ülkelere gönderilen anketlerin sunumları Danıştay Tetkik Hâkimi Sayın Seran Karatarı Köstü ve Fransız Danıştayından Sayın Stephane Eustache tarafından yapılmıştır.

Anket sonuçlarının sunumu ardından, kongrede tartışılacak ana konu olarak belirlen alternatif uyuşmazlık çözüm yolları hususunda, yine daha önce belirlenmiş bulunan “kamu ihaleleri ve sözleşmeleri”, “kamu hizmeti” ve “vergilendirme ve ekonomik düzenlemeler” konuları tartışılmak üzere 3 ayrı komisyon oluşturularak, komisyon çalışmalarına başlanmıştır.

Komisyon çalışmalarının ardından aynı akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir TOPBAŞ’ın ev sahipliğinde iki tekneyle gerçekleştirilen boğaz turunda rehber anlatımı eşliğinde misafirlerimize akşam yemeği verilmiştir.

Kongrenin üçüncü günü komisyonlar çalışmalarına devam etmiş ve aynı gün Birliğin Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Bu toplantının ardından Topkapı Sarayı’na hareket edilerek, Saray’da kısa bir gezinin ardından, mehter marşı dinletisine iştirak edilmiş, rehber eşliğinde Topkapı Müzesi gezildikten sonra misafirlerimize verilen akşam yemeğinde Osmanlı mutfağı tanıtılmıştır.

Kongrenin dördüncü günü 5 Mayıs’ta, tarihi Savarona yatıyla kısa süre sonra kullanıma açılacak olan Yavuz Sultan Selim köprüsüne kadar uzanan eşsiz görüntüler içeren bir boğaz turu yapılmış, aynı günün akşamı Dolmabahçe Sarayı ziyaret edilerek, Sarayın Muayede Salonunda kongrenin gala yemeği verilmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve eşleri hanımefendilerin onurlandırdığı ve yabancı konuklarımızın yanında Türk Yüksek Yargı Başkanlarının da bulunduğu yemekte, Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’ün hoş geldiniz konuşmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanımız konuşma yapmışlardır.

Kongrenin son günü, komisyon çalışmaları neticesinde hazırlanan raporların sunumu yapılmış ve hazırlanan raporlar tüm katılımcılarla paylaşılmıştır.

Rapor sunumları sonrasında Birliğin genel kurulu gerçekleştirilmiş, genel kurulda birliğin dönem başkanlığı Meksika Federal İdari ve Vergi Mahkemesi Başkanlığı’na devredilmiş ve kongre programı sona ermiştir.

Kongre kapsamında Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR, birliğin amacına uygun olarak üye ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi, uluslararası anlamda hukuk devleti ilkesinin geliştirilmesi, bilgi ve birikimlerin paylaşılması maksadıyla birçok ülke temsilcisi ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiş, bu görüşmelerde birliğin faaliyetleri, uluslararası hukuki problemler ve çözüm önerileri konularında fikir alış verişinde bulunulmuştur.

Bunun yanında, Birliğe üye olmamakla birlikte Türkiye ile tarihi ve kültürel bağları olan bazı ülkelerin Başkanları ve beraberlerindeki heyetlerle de yargısal anlamda ülkelerimiz arasında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşmeler yapılmıştır.

Kongre programını, bilimsel toplantılar ve sosyal programlar bakımından başarıyla sonuçlandıran T. C. Danıştay’ı Ülkemizin ve Türk Yargısının tanıtımı konusunda üstlendiği görevini layıkıyla yerine getirmenin huzur ve mutluğu içinde 2013 yılından beri yürüttüğü dönem başkanlığını yapılan genel kurul sonunda devretmiştir.

T.C. Danıştayı, bundan sonraki çalışmalarına, Birliğin yürütme, yönetim ve genel kurulu üyesi olarak devam edecektir.