Görme Engelliler

  

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yürütülmekte olan Open World Leadership (Açık Dünya Önderlik) Projesi kapsamında Türk yargı sistemi hakkında bilgi edinmek ve incelemelerde bulunmak üzere; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Open World Leadership Center Başkanı Sayın JOHN O’KEEFE, Uluslararası Yargı İlişkileri Komitesi Temsilcisi Federal Hakim RICHARD BENNETT, Amerika Dışişleri Bakanlığı Yargı Bölümü Temsilcisi JOHN JASIK ve Türkiye Washington Büyükelçiliği Adalet Müşaviri YÜKSEL ERDOĞAN 11 Nisan 2013 tarihinde Danıştay Başkanlığına resmi çalışma ziyaretinde bulunmuş ve bu kapsamda Danıştay Başkanvekili Sayın Zerrin GÜNGÖR tarafından kabul edilmişlerdir. Ziyaret kapsamında iki ülke hukuk sistemleri konusunda görüş alış verişinde bulunulmuş ve Türk idari yargı sistemini tanıtan bir sunu yapılmıştır.

Bilgi notu için tıklayınız.