Görme Engelliler

  

Türkiye Adalet Akademisinin davetlisi olarak ülkemize ziyarette bulunan Pakistan Federal Şeriat Yüksek Mahkemesi Başkanı Sayın RiazAhmad KHAN, Islamabad Temyiz Mahkemesi Başkanı Sayın Fasih ul MULK, İslamabad Federal Adalet Akademisi Başkanı Sayın Fakhar HAYAT ile beraberlerinde yüksek mahkeme üyeleri ve hakimlerinden oluşan bir heyet 17 Mayıs 2016 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede iki dost ülke arasındaki karşılıklı ilişkiler ve işbirliği konuları ele alınmıştır. Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret sona ermiştir.