Görme Engelliler

  

Anılan ziyaret kapsamında Afrika İnsan ve Toplum Hakları Mahkemesi Başkanı Sayın Augustino Stephen Lawrence RAMADHANİ ve beraberindeki heyet 11 Mayıs 2016 tarihinde Danıştay Genel Sekreteri Sayın Abdurrahman GENÇBAY tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede karşılıklı hukuk sistemleri incelenmiş, konuk heyet Danıştay’ın yapısı ve işleyişi hakkında kısa bir sunum yapılarak bilgilendirilmiştir. Hediye takdiminin ardından ziyaret sona ermiştir.