Görme Engelliler

   

Türkiye Adalet Akademisinin resmi davetlisi olarak ülkemize ziyarette bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme Üyesi Tanju ÖNCÜL ile beraberindeki heyet 22 Mart 2016 tarihinde Başkanlığımız tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede ikili konular ele alınmış ve konuk heyet Danıştay’ın yapısı ve işleyişi hakkında kısa bir sunum yapılarak bilgilendirilmiştir. Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret sona ermiştir.