Görme Engelliler

   

Sırbistan Yüksek Temyiz Mahkemesi Başkanı Miloyeviç Dragomir ile Beraberindeki Heyetin Ziyareti

Türkiye Adalet Akademisinin resmi davetlisi olarak ülkemize ziyarette bulunan Sırbistan Yüksek Temyiz Mahkemesi Başkanı Miloyeviç Dragomir ile beraberindeki heyet24 Şubat 2016 tarihinde Başkanlığımız tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede ikili konular ele alınmış, konuk heyet Danıştay’ın yapısı ve işleyişi hakkında kısa bir sunum yapılarak bilgilendirilmiştir. Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret sona ermiştir.