Görme Engelliler

  

T.C. Kamu Denetçiliği Kurumunun resmi davetlisi olarak ülkemize ziyarette bulunan Portekiz Ombudsmanı Sayın José Francisco de Faria Costa, Ombudsman Vekili Sayın Jorge Manuel de Miranda Natividade Jacop ile T.C. Kamu Başdenetçisi Sayın M.Nihat Ömeroğlu, Kamu Denetçisi Sayın Mehmet Elkatmış, Kamu Denetçiliği Kurumu AB ve Dış İlişkiler Birim Sorumlusu Sayın Veli İlhan Ceylan 10 Şubat 2016 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin Güngör tarafından kabul edilmiştir. Ziyaret, karşılıklı görüşmelerin ve hediye takdiminin ardından sona ermiştir.