Görme Engelliler

   

IPA II dönemi 2014 yılı programlaması kapsamında AB Komisyonu tarafından kabul edilen “İdari Yargının Etkililiğinin İyileştirilmesi ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesinin “Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” bileşeni için ihtiyaç analizi yapılmasına yönelik olarak Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sayın Michael Ingledow, Avrupa Konseyi’nde görevli uluslararası uzman sıfatıyla Fransız Danıştayı Üyesi Sayın Cecile Isidoro, Avrupa Konseyi Strasbourg Ofisi Hukuki İşbirliği Bölümü Adalet Reformu Birimi Başkanı Sayın Sophio Gelashvili ve Proje Koordinatörü Sayın Rita Marascalchi’den oluşan yabancı heyet 4-5 Şubat 2016 tarihlerinde Başkanlığımıza bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişler, ziyaret kapsamında 4 Şubat tarihinde proje toplantısı, 5 Şubat tarihinde ise farklı Dairelerden Danıştay Üyelerimiz, Kıdemli Tetkik Hâkimlerimiz, Danıştay Savcılarımız ve Tetkik Hâkimlerimizin katılımlarıyla projeye yönelik olarak odak grup toplantısı gerçekleştirilmiş olup aynı gün heyet Danıştay Başkanımız Sayın Zerrin Güngör tarafından makamlarında kabul edildikten sonra çalışma ziyareti sona ermiştir.