Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

Aşçı Uygulama Sınavı Sonuçları ve Sözlü Sınav Detayları:

Danıştay’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Aşçı olarak istihdam edilmek üzere www.danistay.gov.tr adresinden başvuran adaylardan; 01/02/2016 – 04/02/2016 tarihleri arasında yapılan uygulama sınavında başarılı olanların  sözlü sınavları 18 Şubat 2016 Perşembe günü saat 09.30’dan başlanarak,  Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi uyarınca uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü çağrılmak suretiyle Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. km.) Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, mezkûr Yönetmeliğin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Adayların sözlü sınava gelirken aşağıda yazılı belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

  1. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi,
  3. Aşçılık mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,
  4. Başvuru esnasında sunduğu diğer belgelerin aslı ve fotokopisi (Örn; Bonservis, ustalık-kalfalık belgeleri, kurs bitirme belgeleri vb.)

Uygulama sınav sonucunuz için tıklayınız.