Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

GARSON SÖZLÜ SINAVI DETAYLARI:

Danıştay’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Garson olarak istihdam edilmek üzere www.danistay.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yaparak bu başvuruları kabul edilen adaylar için sözlü sınavı 28/12/2015 Pazartesi günü saat 09:30’dan başlanarak, başvuru ilanında belirtildiği üzere Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca merkezi sınavda (KPSS) alınan puan esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar aday (40 kişi) çağrılmak suretiyle Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir yolu 10.KM) Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınavına alınacaklar listesi; başvuru şartlarını taşıyan ilk 40 kişiden en yüksek puan 89,72327, en düşük puan 77,53482 olarak teşekkül etmiştir.

 

 

Nihai başarı listesi sözlü sınavında başarılı olanların Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin (değerlendirme başlıklı 13. maddesi uyarınca) merkezi sınav puanının %60’ı sözlü sınav puanının %40’ı alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Adayların sözlü sınava gelirken aşağıda yazılı belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

  1. Başvuru formu (Bu form www.basvuru.danistay.gov.tr adresi üzerinden fotoğraflı çıktısı alındıktan sonra ıslak imza ile imzalanacaktır.)
  2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
  4. Garson bonservisi veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesinin veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğuna dair belge aslı ve fotokopisi (Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi okulların otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm endüstrisi servis hizmetleri bölümlerinden mezun olanlardan istenmeyecektir.)