Görme Engelliler

 ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ SEMPOZYUMU 

Yargıtay, Danıştay ve Adalet Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin müşterek çalışmalarıyla 14-17 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya’da “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri” konulu ortak bir Sempozyum düzenlenmiştir.

Yüksek yargı mensuları, hakim ve Cumhuriyet savcıları, akademisyenler, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından yargıdaki ağır iş yükünün azaltılması amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin Ülkemizde uygulanabilirliğinin ayrıntılı olarak değerlendirildiği Sempozyumda, Başkanımız Sayın Zerrin GÜNGÖR de açış konuşması yapmışlardır.

Bu kapsamda, üç farklı panel ve altısı idari uyuşmazlıkların alternatif yöntemlerle çözümüne ilişkin olmak üzere ondört ayrı çalışma grubu oluşturulmuş; bu gruplar tarafından hazırlanan raporların sunumları yapılmış; ortak bir sonuç bildirgesi oluşturulmuştur.

Öte yandan, Başkanımız Sayın Zerrin GÜNGÖR’ün de içinde bulunduğu heyet, Antalya Valiliği ve Adalet Sarayına resmi ziyarette bulunmuşlardır.