Görme Engelliler

   

Danıştay’dan, Ankara Bölge İdare Mahkemesinden, Adalet Bakanlığından çok sayıda katılımcının yer aldığı Çalıştayda, idare hukukundaki farklı alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri tanıtılmış ve AB üyesi farklı devletlerdeki ( Avusturya, Almanya, İtalya vb.) iyi uygulamaların hukuki çerçevesi hakkında genel bir bilgi aktarımı sağlanmıştır. Anılan Çalıştay’da, ilgili ülkelerden gelen ve konusunda deneyimli uzmanlarca yapılmış olunan sunumların orijinal metinlerine ulaşmak için lütfen tıklayınız:

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=57051