Görme Engelliler

   

Danıştay Başkanvekili Sn. Namık Kemal Ergani, Danıştay Genel Sekreteri Sn.İsmail Hakkı SAYIN, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Ateş ile Uluslararası İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hakimi Seran Karatarı Köstü, Başkanlığımızın hem üyeliğini hem de 2013-2016 dönem başkanlığını yürütmekte olduğu Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Derneğinin, 18 Eylül 2015 tarihinde Fransa’nın Paris Kentinde gerçekleştirilen yürütme kurulu toplantısına katılmışlardır. Anılan toplantıda aşağıdaki hususlar görüşülmüştür:

  • 2016 yılında İstanbul’da yapılması planlanan Kongre organizasyonuna yönelik olarak yürütülen hazırlıklar gündeme alınmıştır,
  • Kongre teması olarak seçilen “İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları” hususunda  Fransız Raportör Stephane Eustache ile Türk Raportör Seran Karatarı Köstü tarafından hazırlanan anket soruları değerlendirilmiştir,
  • Dernek bünyesinde 2014 yılında başlatılmış olunan hakim değişim programının ulaştığı başarı gözetilerek, programın önümüzdeki yıllarda daha çok adaya imkan tanıyacak şekilde genişletilerek devam etmesi yolunda yürütme kurulu üyeleri arasında görüş birliğine varılmıştır,
  • Dernek yönetimine ilişkin bütçe vs. konular ele alınmıştır.