Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

26/05/2015 tarihli ilan ile duyurulan, Danıştay’da görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilecek olan 5 Şoför için nihai başarı listesi belirlenmiştir. Sonuçları görmek için sisteme giriş yapınız.

1) AÇIKLAMA;

Danıştay’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Şoför olarak çalışmak üzere internet üzerinden başvuru yapan adaylar için Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi uyarınca merkezi sınavda (KPSS) alınan puan esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının on katı kadar aday çağrılmak suretiyle 24/06/2015  Çarşamba günü yapılan uygulama sınavı ve 28/06/2015 Pazar günü yapılan sözlü sınav sonucunda oluşturulan Nihai Başarı Listesine göre göreve başlatılmaya hak kazanan adayların, 15/07/2015 Çarşamba gününe kadar Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen ve aşağıda istenilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyen ve görevine başlamayan asil adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylar çağrılacak olup, göreve başlatılanlardan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ile arşiv araştırması sonucu olumsuz olduğu anlaşılanların görevlerine son verilecektir.

2) GÖREVE BAŞLATILMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

  • 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş),
  • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, askerlik yapmış ise terhis belgesi,
  • Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır),
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği, (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi Kurumumuzca “aslı gibidir” şeklinde onaylanabilecektir.)
  • Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi.