Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

Zabıt Kâtibi Sözlü Sınav Detayları:

Danıştay’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Zabıt Kâtibi olarak çalışmak üzere internet üzerinden başvuru yapan adayların; F Klâvye için 16/06/2015 Salı günü, Q Klavye için 17/06/2015 Çarşamba günü yapılan uygulama (klâvye) sınavında başarılı olan adaylara yönelik sözlü sınav 06-07-08-09-10 Temmuz 2015 tarihlerinde başvuru ilanında da belirtildiği üzere Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi uyarınca uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü çağrılmak suretiyle Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. km.) Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, anılan Yönetmeliğin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Adayların sözlü sınava gelirken aşağıda yazılı belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

  1. Başvuru formu (Bu formun çıktısı sonuç sayfasından alınacaktır.)
  2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
  4. Daktilo veya Bilgisayar Sertifikasının aslı ve fotokopisi (
    • Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi mezunlarından,
    • Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan sertifika istenmeyecektir
    • Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlardan, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasının aslı ve fotokopisi istenilecektir.)

Uygulama (klâvye) sınav sonucunuz için tıklayınız.