Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

Danıştay’da 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Kadrolu Şoför olarak görev yapmak üzere başvuru yapan adaylara yönelik 24/06/2015 tarihinde yapılan uygulama sınavında başarılı olanların sözlü sınavı 28/06/2015 Pazar günü saat 10:00’da Danıştay Başkanlığı (Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 Eskişehir Yolu 10.Km) adresinde yapılacaktır.

 

Sözlü Sınava Katılacak Adayların,

Adayların sözlü sınava gelirken aşağıda yazılı belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

  1. Başvuru formu (Bu form www.basvuru.danistay.gov.tr adresi üzerindeki başvurular sekmesinden, profil bilgileri düzenlenerek fotoğraflı çıktısı alındıktan sonra ıslak imza ile imzalanacaktır.)
  2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  3. Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi
  4. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

Sözlü sınavı, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12 inci maddesi uyarınca yapılacak olup, nihai başarı listesi ise; sözlü sınavında başarılı olanların, anılan Yönetmeliğin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

 

Kadrolu Şoför uygulama sınavı sonucuna erişmek için tıklayınız.