Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

ŞOFÖR UYGULAMA SINAVI DETAYLARI:

                Danıştay’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Şoför olarak istihdam edilmek üzere www.basvuru.danistay.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yaparak bu başvuruları kabul edilen adaylar için uygulama sınavı 24/06/2015 Çarşamba günü saat 09:30’da, başvuru ilanında belirtildiği üzere Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 11. maddesi uyarınca merkezi sınavda (KPSS) alınan puan esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının on katı kadar aday için, araç başında kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacak olup, adayların uygulama (direksiyon) sınavında başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.

Uygulama sınavı Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Yenikent-Sincan/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Sınav günü uygulama sınavı yerine ulaşım Danıştay’ca sağlanabilecek olup, adayların sınav yerine zamanında ulaştırılabilmeleri için sınav günü en geç saat 08:30’da Danıştay hizmet binası önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Uygulama sınav sonuçları ile birlikte bu sınavda başarılı olan adayların hangi gün, saat ve yerde sözlü sınava alınacaklara ilişkin duyuru Danıştay internet sitesinde (www.danistay.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.

Adayların uygulama sınava gelirken nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile E sınıfı sürücü belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.