Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

HİZMETLİ SÖZLÜ SINAVI DETAYLARI:

                Danıştay’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca hizmetli olarak istihdam edilmek üzere www.danistay.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yaparak bu başvuruları kabul edilen adaylar için sözlü sınavı 13/06/2015 Cumartesi günü, başvuru ilanında belirtildiği üzere Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca merkezi sınavda (KPSS) alınan puan esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağırılmak suretiyle Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. KM) Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Nihai başarı listesi sözlü sınavında başarılı olanların Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin (değerlendirme başlıklı 13. maddesi uyarınca) merkezi sınav puanının %60’ı sözlü sınav puanının %40’ı alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Adayların sözlü sınava gelirken aşağıda yazılı belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

  1. Başvuru formu (Bu form www.basvuru.danistay.gov.tr adresi üzerindeki başvurular sekmesinden, profil bilgileri düzenlenerek fotoğraflı çıktısı alındıktan sonra ıslak imza ile imzalanacaktır.)
  2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi