Görme Engelliler

  

Fransız Danıştayı ve Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Derneği Genel Sekreteri Catherine Bergeal ile Fransız Danıştayı Uluslararası İlişkiler Sorumlusu ve Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Derneği Sekreteri Nathalie Laurent-Atthalin 5 Haziran 2015 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede Danıştay Başkanlığımızın hem üyeliğini hem de 2013-2016 dönem başkanlığını yürütmekte olduğu Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Derneğinin genel kurul toplantısı vesilesiyle 2016 yılında İstanbul’da yapılması planlanan Kongre organizasyonunun detayları ele alınmıştır.