Görme Engelliler

   

Anayasa Mahkemesinin davetlisi olarak ülkemize ziyarette bulunanKırgızistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Anayasa Dairesi Başkanı Mukambet Kasymaliev, Başkan Vekili Mamyrov Erkinbekile beraberlerindeki heyet 3 Haziran 2015 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede ikili konular ele alınmış ve konuk heyet Danıştayın yapısı ve işleyişi hakkında kısa bir sunum yapılarak bilgilendirilmiştir. Hediye takdiminin ardından ziyaret sona ermiştir.