Görme Engelliler

   

Sempozyumda;

Danıştay Başsavcısı Sayın Mehmet ÜNLÜÇAY’ın oturum başkanlığında:

  • Prof Dr.Ali AKYILDIZ  (Kırıkkale Üni.Huk.Fak.Öğretim Üyesi) “Türk İdari Yargısında İstinaf Modeline Geçiş"
  • Prof.Dr.Ramazan YILDIRIM  ( KTO Karatay Üni.Huk.Fak. Dekan V) “Türk İdari Yargısında İstinaf Modeline Geçiş"
  • Halil KOÇ  ( HSYK 1.Daire Başkanı) “Türk İdari Yargısında İstinaf Modeline Geçiş"
  • Esat TOKLU  ( Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı) “Türk İdari Yargısında İstinaf Modeline Geçiş"

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof.Dr.Turgut TAN’ın oturum başkanlığında:

  • Prof Dr.Bertil Emrah ODER  (Koç Üni.Huk.Fak. Dekanı)-"Anayasal Düzende İdari Yargı Sistemi"
  • Prof Dr.Yusuf Şevki HAKYEMEZ  (Karadeniz Tek. Üni.İİBF.Öğretim Üyesi)-"Anayasal Düzende İdari Yargı Sistemi"
  • Prof Dr.Abdurrahman EREN  (İstanbul Üni.Huk.Fak. Öğretim Üyesi)-"Anayasal Düzende İdari Yargı Sistemi"

Konularında sunum yapmışlardır.