Görme Engelliler

   

Türkiye Adalet Akademisinin davetlisi olarak ülkemize ziyarette bulunanMoldova Uluslararası Hukuki Yardım ve Avrupa Entegrasyonu Bölüm Başkanı-Savcı Anatolie Pirnauve Beraberindeki Heyet 5 Mayıs 2015 tarihinde Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ömer Faruk Ateş tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede ikili konular ele alınmış ve konuk heyet Danıştay’ın yapısı ve işleyişi hakkında kısa bir sunum yapılarak bilgilendirilmiştir. Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret sona ermiştir.