Görme Engelliler

   

Türkiye Adalet Akademisinin davetlisi olarak ülkemize ziyarette bulunanKosova Yüksek Mahkeme Başkanı Fejzullah Hasani, Kosova Yargı Konseyi Başkanı Enver Peci, Kosova Adalet Bakanlığı Müsteşarı Eset Rama, Kosova Yargı Enstitüsü Başkanı Lavdim Krasniqi, Kosova Yargı Enstitüsü Üyesi ve Adalet Bakanlığı Temsilcisi Feke Sadikaj ile beraberlerindeki heyet 15 Nisan 2015 tarihinde Danıştay Genel Sekreteri Sayın İsmail Hakkı Sayın tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede ikili konular ele alınmış ve konuk heyet Danıştay’ın yapısı ve işleyişi hakkında kısa bir sunum yapılarak bilgilendirilmiştir. Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret sona ermiştir.