Görme Engelliler

  

Türkiye Adalet Akademisinin resmi davetlisi olarak ülkemize ziyarette bulunan Bulgaristan Yüksek Yargı Konseyi ve Ulusal Adalet Eğitim Enstitüsü Üyesi Mrs. Svetla Petkova ve beraberindeki heyet 2 Nisan 2015 tarihinde Başkanlığımız tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede ikili konular ele alınmış ve konuk heyet Danıştay’ın yapısı ve işleyişi hakkında kısa bir sunum yapılarak bilgilendirilmiştir. Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret sona ermiştir.