Görme Engelliler

 T.C. Danıştay Başkanlığı’ndan 

ZABIT KATİBİ SÖZLÜ SINAVI DETAYLARI:

Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Zabıt Katibi olarak çalışmak üzere internet üzerinden başvuru yapan adaylar için F Klavye için 27/02/2014 Perşembe günü, Q Klavye için 28/02/2014 Cuma günü yapılan uygulama (klavye) sınavında başarılı olan adaylara yönelik sözlü sınavı 12-13-14 Mart 2014 tarihlerinde başvuru ilanında da belirtildiği üzere Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi uyarınca uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü çağrılmak suretiyle Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. km.) Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, anılan Yönetmeliğin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.
Adayların sözlü sınavına gelirken aşağıda yazılı belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

  1. Başvuru formu (Bu form sonuç sayfasından çıktısı alındıktan sonra bilgiler eksiksiz doldurularak fotoğraf yapıştırılıp imzalanacaktır.)
  2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
  4. Daktilo veya Bilgisayar Sertifikasının aslı ve fotokopisi (*Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezunlarından, *Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan sertifika istenmeyecektir *Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlardan, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasının aslı ve fotokopisi istenilecektir.)

Kadrolu Zabıt Katibi uygulama sınav sonucunuz için tıklayınız.