Görme Engelliler

   

Türkiye Adalet Akademisinin davetlisi olarak ülkemize ziyarette bulunanEndonezya Cumhuriyeti Yargı Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Sait, Yargı Komisyonu Üyesi Dr.Imam Anshori Saleh ve beraberlerindeki heyet 25 Mart 2015 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede iki ülkenin hukuk sistemleri incelenmiş, konuk heyet Danıştayın yapısı ve işleyişi hakkında kısa bir sunum yapılarak bilgilendirilmiştir. Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret sona ermiştir.