Görme Engelliler

   

Türkiye Adalet Akademisinin davetlisi olarak ülkemize ziyarette bulunanArnavutluk Yargıçlık Okulu Başkanı Sokol Sadushi, Arnavutluk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Okulun Yönetim Kurulu Üyesi Arben Isaraj ile beraberlerindeki heyet 18 Mart 2015 tarihinde Danıştay Genel Sekreteri Sayın İsmail Hakkı Sayın tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede ikili konular ele alınmış ve konuk heyet Danıştay’ın yapısı ve işleyişi hakkında kısa bir sunum yapılarak bilgilendirilmiştir. Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret sona ermiştir.