Görme Engelliler

   

Türkiye Adalet Akademisinin davetlisi olarak ülkemize ziyarette bulunan Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Madhat Hamoodi al Mahmood ve beraberindeki heyet 11 Mart 2015 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede ikili konular ele alınmış ve konuk heyet Danıştayın yapısı ve işleyişi hakkında kısa bir sunum yapılarak bilgilendirilmiştir. Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret sona ermiştir.