Görme Engelliler

 2019 Eylül Ayı Duyuru Arşivi 

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN

05/07/2019 tarihli ilan ile duyurulan, Danıştay’da görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilecek olan 28 Destek Personeli (19 Hizmetli, 3 Aşçı, 2 Garson, 2 Bulaşıkçı, 2 Sağlık Teknisyen Yardımcısı) alımı için sözlü sınav tarihi belirlenmiştir.

Detaylar için tıklayınız.

Tarih: 25 Eylül 2019

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Av. Metin FEYZİOĞLU ve Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Sayın Av. Sabiha TEKİN, 17 Eylül 2019 tarihinde Danıştay Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’e nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.

Ayrıntılar ve fotoğraflar için tıklayınız.

Tarih: 17 Eylül 2019

 

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN

Basında 2.9.2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hakkında yapılan habere ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur.
Bu konuya ilişkin olarak verilen Danıştay kararları aşağıdadır.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2016/1011, K:2016/2650 sayılı kararı
Danıştay Ondördüncü Dairesinin E:2017/1288, K:2018/2712 sayılı kararı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2017/188, K:2019/117 sayılı kararı

Tarih: 02 Eylül 2019